Suchý Důl voda-voda

Zdrojem tepla je spodní voda. Ochlazená voda je odváděna do přilehlé vodoteče. Tepelné čerpadlo je doplněno dvěma zásobníky TV.

typ čerpadla: IVT Greenline E9 Plus, instalace v roce 2007
lokalita: Suchý Důl

Další reference

Zajímavosti


Montáže tepelných čerpadel IVT
Sortiment tepelných čerpadel
IVT Náchod s.r.o.