Stěhování

Tepelné čerpadlo vzduch/voda Zubadan bylo potřeba dostat na střechu. Jelikož nebylo možné čerpadlo protáhnout vikýřem, bylo potřeba hledat jinou cestou. Tou byla lanovka natažená mezi střechou a protilehlým komínem.


Další zajímavosti

Reference


Montáže tepelných čerpadel IVT
Sortiment tepelných čerpadel
IVT Náchod s.r.o.