Typy tepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo země/voda s plošným kolektorem

tepelné čerpadlo země/voda s plošným kolektorem Tepelné čerpadlo odebírající teplo z plochy zahrady. Pod povrchem zahrady jsou uloženy plastové hadice naplněné nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem. Kolektor se realizuje ze speciálního PE potrubí v nezastavěné části pozemku. Jedná se o uzavřený okruh, ve kterém je teplo z této vrstvy země předáváno do cirkulující nemrznoucí ekologické směsi. Potřebná plocha pro běžný rodinný dům je 250–400m². Přesnou velikost Vám spočítáme. Výkopy (šířka 10–30cm, hloubka 100–120cm ) se provádí nejčastěji minirypadlem. Nejčastěji si tyto práce investor provádí svépomocí.

Zažitou mylnou představou je, že se v případě plošných kolektorů jedná o geotermální vytápění. Kolektor totiž odebírá ze země pod sebou pouhá 2% energie, zbývajících 98 % odebere z vrstvy zeminy „nad sebou". Tam ale není geotermální teplo ze země, ale akumulovaná solární energie ze slunce. Plošný kolektor je tak v podstatě rozměrný sluneční kolektor s nízkou účinností, doplněný o obrovský „hliněný" akumulátor tepla s ročním cyklem nabíjení a vybíjení. Na 1 m2 povrchu země dopadne ročně asi 2000 kWh tepelné energie ze slunce, přitom plošný kolektor za rok ze stejné plochy odebere pouhých 40 až 70 kWh, což je jen 2,5 % z toho co mu slunce dodá. Po pochopení tohoto principu je tedy jasné, že dobře provedený plošný kolektor se nemůže ani v dlouhodobém horizontu energeticky vyčerpat, protože během léta vždy s bohatou rezervou 100% regeneruje. Zároveň je to i odpověď na „nucenou odstávku pro regeneraci" plošného kolektoru během léta. Žádná samozřejmě není potřebná, energie dodávaná v létě ze slunce je tak vysoká, že kolektor s rezervou zvládá zároveň svojí regeneraci i dodávku tepla pro ohřev teplé vody nebo třeba pro bazén.

Výhody: Nízké investiční náklady, nízké provozní náklady, rychlá instalace bez velkého papírování.

Nevýhody: Nutností je dostatečná volná plocha zahrady, pro běžný rodinný dům obvykle 200–400 m².


Tepelné čerpadlo země/voda s hloubkovým vrtem

tepelné čerpadlo země/voda s hloubkovým vrtem Toto řešení se používá tam, kde není možné využít variantu s plošným kolektorem. Zdrojem tepla je vrstva země v hloubce 40-150m. Pokud není možné odvrtat potřebnou délku vrtu v celku, rozdělí se na několik kratších stejné vrtů délky. Průměr vrtu je cca 17cm. Ideální prostředí pro vrty je tvrdé podloží (skála), naopak vrtné práce v písku, štěrku, na uhlí jsou obtížnější a dražší ( pažení atd.).

Při provozu tepelných čerpadel není z vrtu odebírána žádná voda, v uzavřené smyčce se pouze odebírá teplo prostřednictvím nemrznoucí ekologické směsi. Narušení rovnováhy v okolních studních se proto není třeba obávat.

Jelikož se jedná podle současné legislativy o vodní dílo, je potřeba absolvovat byrokratický proces s vydáním stavebního povolení. Veškeré potřebné papíry zajistíme. Vrtáme všude a to i v oblasti Krkonošského národního parku.

Výhody: Malé nároky na zabraný prostor na pozemku, nízké provozní náklady.

Nevýhody: Vyšší pořizovací náklady oproti plošnému kolektoru.


Tepelné čerpadlo vzduch/voda

tepelné čerpadlo vzduch/voda Tepelné čerpadlo odebírající teplo z venkovního vzduchu. Vzduch je nasáván přímo do tepelného čerpadla a získané teplo je použito pro ohřev vody v topení, bojleru nebo bazénu. Paradoxně se tento systém vytápění stává v poslední době nejžádanější variantou. Systém s velmi proměnlivým výkonem v závislosti na teplotě venkovního vzduchu. Při nízkých venkovních teplotách pracují čerpadla s nízkou účinností v porovnání se zemním kolektorem nebo vrty. Tato nízká účinnost je doháněna elektrokotlem (bivalentním — druhým zdrojem).

Při návrhu je proto nutné dbát zvýšené opatrnosti a výkon tepelného čerpadla volit tak, abychom i při teplotách pod bodem mrazu využívali maximálně tepelné čerpadlo! Velice dobré zkušenosti máme s tepelnými čerpadly od německé firmy Alpha InnoTecNovelan. U tepelných čerpadel vzduch/voda se rozhodně vyplatí vsadit na kvalitu.

Výhody: jednoduchá a rychlá instalace bez potřeby provádění zemních prací, nižší investiční náklady než u tepelných čerpadel s vrtem a s plošným kolektorem.

Nevýhody: Vyšší provozní náklady než tepelná čerpadla země/voda, kratší životnost, nízký výkon a topný faktor při zimních nízkých venkovních teplotách, u některých typů je nutná pravidelná roční revize chladících okruhů (podle množství chladiva a podle hermetičnosti chladícího okruhu).


Tepelné čerpadla voda/voda

tepelné čerpadla voda/voda Tepelné čerpadlo odebírající teplo ze spodní nebo geotermální vody. Voda je obvykle čerpána ze studny do výměníku tepelného čerpadla a následně vrácena zpět do země. Hodně těchto tepelných čerpadel máme v okolí Trutnova, Lánova, Úpice. Tímto způsobem vytápíme skladové haly firmy Mekr´s v Úpici, kde je instalovaný výkon tepelných čerpadel 120kW!


Výhody: Nejnižší provozní náklady.

Nevýhody: Lze pouze v lokalitách s dostatkem spodní vody, technicky náročné řešení velice citlivé na kvalitu spodní vody. Systém vyžaduje pravidelnou údržbu a dozor a s tím souvisí také vyšší náklady na servis.


Tepelné čerpadla vzduch/vzduch

tepelné čerpadla vzduch/vzduch Tepelné čerpadlo odebírající teplo z venkovního vzduchu. Vzduch je nasáván přímo do tepelného čerpadla a získané teplo je použito pro ohřev vzduchu uvnitř vytápěné budovy. Ideální pro doplnění domů a bytů vytápěných elektrickými přímotopy nebo elektrokotli, nebo pro temperování chat a chalup.


Výhody: Jednoduchá a rychlá instalace, nízké investiční náklady, doplňková funkce klimatizace a čištění vzduchu.

Nevýhody: Tepelné čerpadlo má pouze jednu vnitřní jednotku. Obtížně použitelné u bytů s větším počtem malých místností.

Novinky, akce

Kancelář IVT Náchod s.r.o. přemístěna od 11.11.2021

14.11.2021 |

Rádi bychom vás informovali, že od 11. 11. 2021 bude kancelář IVT Náchod s.r.o. přemístěna z Čechovy ulice do části Náchoda - Lipí, přesné umístění viz mapka. Jedná se o novostavbu zatím bez popisného čísla, pro orientaci pomocí GPS (50.3980533N, 16.1709844E) je nejbližší dům s č.p. 111.

Pracovní doba zůstává Po-Pá 7 – 15 hod, kontakty se nemění.

Více...

Kotlíkové dotace 2016

25.2.2016 |

Pro naše zákazníky z Královéhradeckého kraje, kteří se rozhodnou vyměnit kotel na tuhá paliva za tepelné čerpadlo IVT, zařídíme podání žádosti o Kotlíkovou dotaci.

 

Více...
Montáže tepelných čerpadel IVT
Sortiment tepelných čerpadel
IVT Náchod s.r.o.